Ռետինե խեժի հիմքով լողավազանի ներկ»»Փուլ պլյուս»»՝նախատեսված նոր և նախկինում ներկված բետոնե մակերեսների համար: Ստեղծում է ամուր և էլաստիկ ծածկույթ,որը կայուն է քլորի և այլ քիմիական ախտահանող նյութերի նկատմամբ: Չի պարունակում կապար և այլ թունավոր նյութեր,որի շնորհիվ չի աղտոտվում ջուրը: Ծածկողականությունը՝ 7-9 մ²/լ: