Հակակոռոզիոն նախաներկ ՛՛Օքսիդոլ մինիո ՛՛՝նախատեսված մետաղական մակերեսների պաշտպանության համար: Վնասակար արտանետումները մինիմալ են(VOC) և ապահովում է բարձր կպչողականություն: Արտադրվում է նարնջագույն: Ծածկողականությունը՝ 13-15 մ²/լ: